Język Angielski w Turystyce

 

Koordynator: dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

 

DZIEŃ ADAPTACYJNY 2021/22 I OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola